Sekretariatet er på plass, første utvalgsmøte i desember

Sekretariatet til utenlandsadopsjonsutvalget startet opp i midten av november. En prioritert oppgave de første ukene vil være å gå igjennom og svare innkomne henvendelser. Da det ligger mange ubehandlede henvendelser som har blitt sendt inn de siste månedene må man likevel beregne noe svartid.

Det første utvalgsmøtet vil bli holdt 18. desember, og det vil da bli lagt en nærmere plan for arbeidet fremover.