Medlemmer

Sekretariatet

Jostein Løvoll (sekretariatsleiar) er jurist. Han har permisjon frå stilling som assisterande avdelingssjef hos Sivilombodet, der han har vore tilsett sidan 2012. Frå tidlegare har han mellom anna erfaring frå Justis- og beredskapsdepartementet, og har jobba som dommarfullmektig og advokatfullmektig.

Vilde Fastvold Thorbjørnsen er sosialantropolog og har doktorgrad i medisinsk antropologi frå medisinsk fakultet, UiO. Ho har forska på ulike migrantgrupper i Noreg i spesielt utsette arbeids- og livssituasjonar, og har òg gjort feltarbeid i Karibia. Ho har administrativ erfaring frå fagrørsle og universitetssektoren.

Siri Elisabeth Bernssen er jurist. Ho har doktorgrad i rettshistorie frå det juridiske fakultet, UiB, og har forska på seksuelt misbruk av barn i norsk strafferettshistorie. Ho har tidlegare vore personvernombod og har administrativ erfaring frå høgskulesektoren.

Fra v.: Siri Elisabeth Bernssen, Jostein Løvoll,
Vilde Fastvold Thorbjørnsen