Tredje utvalgsmøte 11.-12. mars

Granskingsutvalget har avholdt sitt tredje møte. Viktige temaer var blant annet historiske mediesøk, fremgangsmåte for gransking av enkeltland og gjennomføring av intervjuer. Utvalget har også begynt å se nærmere på adopsjonspraksis fra noen enkeltland, og Colombia og Etiopia fikk ekstra fokus.

Tre ulike aktører var invitert til å holde innlegg på møtet; UTAD, Adopsjonsforum og VG. Alle fikk mulighet til å gi generelle innspill til utvalgsarbeidet. På forespørsel fra utvalget stilte både UTAD og Adopsjonsforum også med representanter med særlig kompetanse på Colombia og Etiopia.

Utvalget vil ha et digitalt møte i etterkant av referansegruppemøtet som blir avholdt 18. mars. Det neste ordinære utvalgsmøtet blir i begynnelsen av mai.