Første referansegruppemøte

Utvalgets første referansegruppemøte ble avholdt 18. mars. Utvalget er svært takknemlig for de mange innspillene som kom inn, og vil ta disse med seg inn i det videre arbeidet. Noen sentrale punkter som flere av representantene var opptatt av var: