Fjerde utvalgsmøte

6. mai ble det fjerde ordinære utvalgsmøtet avholdt. I tillegg til Etiopia og Colombia, har utvalget nå begynt å gå nærmere inn i adopsjonssamarbeidet med Chile og Ecuador.

Utvalget drøftet også alternativer for landbesøk. Hvilke/hvor mange land utvalget vil ha anledning til å besøke under arbeidet er ikke endelig avklart. Det er imidlertid besluttet at representanter fra utvalget skal til Colombia i løpet av høsten 2024. Sekretariatet er i den forbindelse i gang med å innhente innspill fra ulike aktører på hvordan denne reisen best kan innrettes. Rettighetsgruppe for adopterte fra Colombia (RACO) var også invitert på utvalgsmøtet, og kom med innspill både til granskingen mer generelt, og til landbesøket.

Et annet tema utvalget arbeider med er barns medvirkning, og dette vil drøftes videre på kommende møter.