Om utvalget

English

Granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner er et offentlig utvalg som ble satt ned av regjeringen 20. juni 2023. Utvalget startet sitt arbeid høsten 2023.

Utvalget skal utrede om norske styresmakter har hatt god nok kontroll med utenlandsadopsjoner, og avdekke om det har forekommet ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge. Utgangspunktet for granskingen er opplysninger som har kommet frem i andre land og opplysninger i media om svært alvorlige forhold i utenlandsadopsjoner fra enkeltland til Norge.

Utvalget skal granske adopsjoner på systemnivå, og vil i denne sammenheng se på et utvalg enkeltsaker. Eventuelle enkeltsaker som blir omtalt i rapporten fra utvalget skal gjøres anonyme. Utvalget skal dermed ikke granske konkrete enkeltsaker. 

Utvalget skal ikke ta stilling til hvorvidt internasjonale adopsjoner som sådan er en ønsket samfunnsordning, men vurdere om norsk lov og internasjonale forpliktelser har blitt overholdt og om organiseringen av systemene har vært forsvarlig.

Fristen for utvalget er inntil 2 år fra oppstart, og utvalget skal levere én eller flere delrapporter om forholdene i enkeltland eller andre tema som er egnet. Det er også oppnevnt en referansegruppe.

Informasjon om utvalgets arkiv og behandling av innhentede opplysninger finner du her.

Siste nytt